Verbouwing

Bouw nieuwe kooi vordert 

De bouw van de nieuwe kooi zal binnen enkele weken worden voltooid. In de week van 19 juni worden de wanden afgerond. De wanden zijn betimmerd met inlands larikshout. De week daarop komen de dakplaten er op en is de kooi gereed om te gebruiken. Naar verwachting kunnen de schapen in de eerste week van juli hun nieuwe onderkomen betrekken. Daarna begint de restauratie van de ‘oude kooi’.

DSC05763DSC05955


Bouw ligt op schema

De bouw van de nieuwe kooi loopt voorspoedig. Na de fundering en de vloeistofdichte vloeren zijn de spanten geplaatst. Nu zijn ze bezig met het aanbrengen van de houten ligger. Het model van de nieuwe kooi wordt nu goed zichtbaar. De komende tijd komen de dakplaten en de wanden. Dan verandert het gezicht nog weer drastisch. De wanden zijn van inlands larikshout gemaakt en zijn voor een deel al gemaakt in de werkplaats van de aannemer.

DSC03799DSC04070Hoogste punt schaapskooi bereikt

In de vroege ochtend was er alleen nog maar een betonvloer, 's middags kon wethouder Jan ten Kate de vlag al in top doen voor het bereiken van het hoogste punt van de nieuwe schaapskooi Ruinen.

Een hoogste punt van een staalconstructie, waar je straks niets meer van ziet. Dan is de schaapskooi een bijna logisch gevolg van de oude monumentale kooi en hebben de schapen ineens veel meer ruimte. Of: kunnen er ineens veel meer schapen in de kooi.

Voorzitter Albert Kerssies van stichting Het Drentse Heideschaap noemde vanmiddag een groot aantal instellingen, verenigingen en mensen op die op de een of andere manier een steentje of euro bij hadden gedragen aan de totstandkoming van de kooi. Zo moest de bouwvergunning bij de gemeente Westerveld worden aangevraagd, want de kooi staat op grondgebied van deze gemeente. De aanwezigen waren ook allemaal mensen die op de een of andere manier 'van het eerste uur' waren. Van de gemeenten De Wolden en Westerveld (wethouder Erik van Schelven was er ook), de provincie, Leader, SNN, architect Van Ruth en de aannemers.

De komende periode wordt hard doorgwerkt aan de schaapskooi, terwijl nog gekeken wordt waar de nieuwe uitkijktoren een plekje krijgt. De werkschuur, die nu nog dienst deed als ontvangstruimte, wordt deze week nog afgebroken en tijdelijk opgeslagen. Het is de bedoeling dat deze ergens in het dorp Ruinen een nieuwe functie krijgt.

bron: https://www.hoogeveenschecourant.nl/nieuws/regio/490077/hoogste-punt-schaapskooi-ruinen-bereikt.html De verbouwing kent een voorspoedige start

In de maand maart is er een voortvarende start gemaakt met de bouw. De vloer en lagere wanden van de nieuwe kooi zijn reeds klaar. Rond half maart volgden de spanten, waarbij ook het hoogste punt werd bereikt. Ter plekke is het bouwbord geplaatst en een bouwtekening met alle sponsoren komt in het infopaneel nabij de oude kooi. Beide waren reeds te zien voor het publiek op de druk bezochte lammetjesdag op 2 april.

bouwbord-ter-plekkebouwtekening-en-sponsorenBouw vordert voorspoedig

Sinds 2 maart is aannemer De Witte uit Staphorst aan het werk. Eerst wordt de nieuwe kooi en de kapschuur/bedrijfsschuur gebouwd. Op 16 maart werd de betonnen vloer reeds aangebracht. De contouren van beide gebouwen zijn nu goed zichtbaar. Het mooie weer maakt dat het werk voorspoedig kan verlopen.

DSC00898DSC00902


Bouwwerkzaamheden gestart

Na jaren voorbereiding, intensieve plannenmakerij en fondsenwerving is het zo ver. Vanaf 2 maart is de eerste schop de grond in gegaan voor de gloednieuwe schaapskooi in Ruinen.

Start volgende week

DSC00494 De nieuwbouw maakt deel uit van een groter project waarmee in totaal 950.000 euro is gemoeid. Aannemer De Witte begint met de  nieuwe schaapskooi, die iets van de bestaande kooi af komt te staan. ,,Volgende week begint het bedrijf met het graafwerk. We  verwachten dat de nieuwe kooi begin september klaar is”, legt Albert Kerssies uit, de voorzitter van de schaapskudde Ruinen. Zodra de  schapen zijn verhuisd naar hun nieuwe onderkomen begint de aanpak van de huidige schaapskooi. Dat wordt een lammerenkooi, waar  schapen en hun pasgeboren lammetjes de tijd krijgen rustig aan elkaar te wennen. De hooischuur wordt gesloopt en vervangen door nóg  een nieuw gebouw: een informatie- en educatiecentrum, met pal erachter een opslagruimte. Tenslotte verschijnt een uitkijktoren, van  waaraf je een fraai uitzicht krijgt over een deel van het Dwingelderveld. De officiële ingebruikname van dit alles verwacht Kerssies  volgend jaar rond deze tijd.

 De Witte is een bekende naam, want het bouwbedrijf uit Staphorst realiseerde een paar jaar geleden ook de nieuwe schaapskooi in het  Holtingerveld, aan de rand van Havelte. Anders dan daar krijgt de nieuwe kooi in Ruinen geen rieten dak. Dat is indirect het gevolg van  de  ambitie van Kerssies en de zijnen om de Ruiner kudde van zo’n 300 schapen nu te laten groeien tot 400 à 450 dieren. Kerssies: ,,De  nieuwe schaapskooi wordt flink groter. Gebruik je riet als dakbedekking, dan zit je altijd aan een relatief steil dak vast en zou de nieuwe  kooi een flink stuk boven het dak van de bestaande schaapskooi uitsteken. Dat wilden we niet.”

 Veel hout

 De oude, uit 1949 stammende kooi, die wel een rieten dak heeft én houdt, blijft de blikvanger vanaf de toegangsweg. Voor de nieuwbouw, met verspringend, golfplaten dak, wordt voornamelijk streekeigen materiaal gebruikt. De nieuwe kooi is ontworpen door architectenbureau Van Ruth uit Dwingeloo. De bestaande schaaps- en toekomstige lammerenkooi, goed voor jaarlijks zo’n 75.000 bezoekers, krijgt een verhard looppad. Ook rolstoelgebruikers kunnen dan naar binnen en van dichtbij de pasgeboren lammetjes bewonderen. ,,Als rolstoelers nu de kooi ingaan, hebben ze meteen mest aan de handen.” Het rieten dak wordt vernieuwd en waar nodig wordt het metselwerk hersteld. De planken van de houten wanden worden losgemaakt en in lamellen teruggeplaatst. Dit moet voor een betere ventilatie zorgen.

Informatie- en educatiecentrum

De oude hooischuur gaat tegen de vlakte. Ervoor in de plaats komt een gebouw dat aan de voorkant dienst gaat doen als informatie- en educatiecentrum. Erachter komt een opslagloods. DSC00505Kerssies ziet graag dat ondernemers uit de regio het nieuwe infocentrum opzoeken voor grotere en kleinere evenementen. Het zou goed zijn voor de binding met bevolking en bedrijfsleven in de regio. Plannen om de oude hooischuur te herbouwen in het centrum van Ruinen hebben hetzelfde doel. De uitkijktoren, uit hetzelfde hout als de nieuwe schaapskooi, wordt 7 meter hoog. ,,Hij komt boven op een heuvel van een meter of 3.”

Eerder deze week werd bekend dat de Ruiner schaapskudde voor de uitvoering van al deze plannen definitief kan rekenen op een bijdrage van bijna 220.000 euro aan Europees geld. ,,Daar was het wachten op. Nu kunnen we echt beginnen”, zegt de ‘baas’ van de Ruiner schaapskudde. De bestaande schaapskooi is een provinciaal monument en voor het herstel ervan is ook subsidie beschikbaar. Naast kleinere fondsen doen ook de gemeenten De Wolden en Westerveld een duit in het zakje.

Kraomschudden

Het jaarlijkse kraomschudden, waarbij de lammetjes kunnen worden geknuffeld, gaat dit voorjaar gewoon door, ondanks de bouwwerkzaamheden. Zondag 2 april is het weer zover. Eind vorige week zijn de eerste lammetjes van dit jaar geboren. Kerssies: ,,De meeste schapen krijgen één lam, sommige twee. Maar we hebben nu ook een drieling in het stro liggen. Dat is echt heel bijzonder.” Een jaar geleden trok het kraomschudden in Ruinen zo’n 5000 belangstellenden.Stichting het Drentse Heideschaap staat voor een mooie opgave. De, uit 1949 daterende, schaapskooi is hoognodig aan vervanging toe. Niet alleen vanwege ruimtegebrek, maar ook omdat de kooi in slechte staat verkeert en niet meer aan de eisen voldoet. Zowel op gebied van dierenwelzijn, als milieu- en arbotechnisch.

Bron tekst: Dagblad van het Noorden


Als stichting zoeken we al geruime tijd naar en oplossing. Vrij snel werd duidelijkf141703n dat enkel renovatie, zowel vanuit financieel als bedrijfstechnisch oogpunt, geen optie is. Sindsdien passeerden verschillende nieuwbouwplannen en -ontwerpen de revue. Ondertussen onderzocht adviesbureau DBF, in opdracht van de provincie Drenthe, of de oude kooi als monument behouden kan blijven. In mei 2015 resulteerde dit in een positief restauratie-advies, in combinatie met extra oppervlak in de vorm van nieuwbouw.

In dit projectplan plaatsen we het belang van de schaapskooi en -kudde ook in het bredere perspectief van de natuurontwikkeling, cultuurhistorie, recreatie en toerisme. Wij verwachten hiermee een belangrijke aanzet voor de restauratie en nieuwbouw van dit cultuurhistorisch erfgoed - en de instandhouding van het Drentse Heideschaap - te geven.

Albert Kerssies,
voorzitter Stichting het Drentse Heideschaap


Programma van eisen

De stichting stelde op basis van ervaring, wet- en regelgeving en een aantal wensen het onderstaande programma van eisen voor nieuwbouw - of een combinatie van nieuwbouw en restauratie - op.
WensMotivatieProgramma
Uitbreiding staloppervlak (was 200 m2) Voldoen aan wet- en regelgeving, dierenwelzijn en mogelijkheid tot uitbreiden van de kudde Minimaal 565 m2 netto
Staltype: Potstal Meest geëigend en authentiek voor dit gebruik Potstal schaapskooi
Vloeistofdichte vloer Voldoen aan millieu-eisen Schuin aflopende vloeistofdichte vloer
Aparte berg- en opslagruimte Vee scheiden van voer en machines (veiligheid, hygiëne en voedselkwaliteit) Hooiopslag (120 m2) en machine-opslag (25 m2)
Informatiepunt Bezoekers op locatie kunnen informeren en enthousiasmeren voor het initiatief Informatiepunt opgenomen in multifunctionele ruimte
Vergader- en ontvangstruimte Mulitfunctioneel gebruik mooie locatie stimuleren en exploitatie vereenvoudigen Circa 75 m2 vergaderruimte met pantry

Ontwerpeisen

1. De kooi moet duidelijk zichtbaar zijn vanaf de heide
2. Ontwerp moet qua uitstraling en materiaalgebruik aansluiten bij de omgeving en functie
3. Waar mogelijk en haalbaar kiezen voor duurzame materialen en oplossingen
4. Vanwege besmettingsgevaar van ziektes, geen doorgaande route(s) over het terrein
5. Ruimte reserveren voor stallen van fietsen
6. Erf ophogen en grotendeels verharden
7. Voeropslag via verharding bereikbaar
8. Kijken in hoeverre de nieuwe kooi in eigen energiebehoefte kan voorzien
9. Voorkeur voor toepassing streekeigen materialen

Status en planning

Het onderzoek is afgerond en de stichting haar keuze heeft bepaald, moeten onderstaande stappen worden gezet:
StapOmschrijvingVanTot
1 Afronden en akkoord projectplan dec 2015 afgerond
2 Vergunningaanvraag nieuw- en verbouw nov 2015 verstrekt
3 Financiering en fondswerving dec 2015 okt 2016
4 Aanbesteding project(onderdelen) aug 2016 dec 2016
5 Start project(en) nov 2016 -
6 Oplevering project - jul 2017
7 Feestelijke opening - sep 2017


ANBI

Bij de schaapskudde Ruinen hebben zowel de Stichting Vrienden van de Schaapkudde Ruinen als de exploitatiestichting – Stichting Het Drentse Heideschaap – een ANBI erkenning.

ANBI FC

Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen
Stichting Het Drentse Heideschaap

Contact gegevens

Adres: Benderse, Ruinen
(voorbij het bezoekerscentrum)
Routeplanner

E-mail: info@schaapskudderuinen.nl

Socialmedia