Stichting Het Drentse Heideschaap

ANBI
De stichting is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beoogde Instelling, ANBI.
Dit houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Maar het mes snijdt aan twee kanten, wij hoeven over een gift ook geen belasting te betalen. Daardoor komen giften aan ons volledig ten goede aan ons werk.
Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

Als ANBI erkende stichting zijn we verplicht om openheid van zaken te geven. Hieronder vind je de informatie die voor de ANBI-status van belang is.

Stichting Het Drentse Heideschaap

Contactgegevens :
Inschrijfnummer:
SNS:
Postbus 45, 7963 ZG Ruinen
Kamer van Koophandel : 41017355
NL42 SNSB 0915 6002 50

RSIN
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (fiscaal nummer)
29.93.922

Bestuurssamenstelling Dagelijks

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Dhr. A. Kerssies
Dhr. J. van der Linde
Mw. A. Kolk-Middelveld
Dhr. A. Beijering
Dhr. R. van Bezoen
Beilen
Ruinen
Ruinen
Pesse
Ruinen

Doelstelling
Doelstelling van de Stichting Het Drentse Heideschaap is het in stand houden van het zeldzame huisdierenras het Drentse Heideschaap. Dit doel wordt bereikt door het in stand houden van een kudde met alle daar toe benodigde gebouwen, werktuigen en inventaris. In het verlengde van deze eerste doelstelling is het ook het streven om het Nationaal Park het Dwingelerveld met een gescheperde kudde te begrazen. Met deze begrazingsdoelstelling wordt eveneens bijgedragen aan het cultureel landschappelijk erfgoed behorende bij de Dwingelerheide alsmede het dorp Ruinen.

Bezoldiging- en vergoedingsbeleid bestuur
Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Voor hun deelname aan het bestuur wordt dan ook geen salaris of onkosten betaald. Wel bestaat de mogelijkheid voor bestuursleden om reis- en eventuele verblijfskosten te declareren, indien ze hierom vragen.

Bezoldiging medewerkers
De Stichting heeft een herder en diverse hulpherders in dienst.
De herder wordt bezoldigd volgens de CAO-Dierhouderij.
Met de hulpherders is een afzonderlijke beloning vastgesteld.

Hoofdlijnen Beleidsplan 
In het verlengde van onze doelstelling is het ook het streven om het Nationaal Park het Dwingelderveld met een gescheperde kudde te begrazen. Met deze begrazingsdoelstelling wordt eveneens bijgedragen aan het cultureel landschappelijk erfgoed behorende bij de Dwingelerheide alsmede het dorp Ruinen. Jaarlijks wordt een begrazingsplan opgesteld.Jaarverslagen en financiële verantwoording

 Jaarverslag 2015
A - Financiëel verslag jaarrekening 2015
B - Jaarverslag van de herders en het bestuur 2015
>>>Lees het jaarverslag>>>
 
 Jaarverslag 2014
- Nieuws van de herders 2014
- Nieuws van het bestuur 2014
- Activiteiten in 2014
>>>Lees het jaarverslag>>>
 Fincanciële verantwoording 2014
- Exploitatie rekening 2014
- Balans 2014
>>>Lees de financiële verantwoording>>>


 

Nieuws

Open huis tijdens Monumentendag

Open huis tijdens Monumentendag

07 september 2017
Op zaterdag 9 september doen wij mee met de Monumentendag 2017. Wij houden ‘Open huis’ van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Lees meer
Cheque van TVM Foundation

Cheque van TVM Foundation

30 augustus 2017
Het realiseren van de bouw is mede mogelijk gemaakt door giften vanuit het bedrijfsleven.
Lees meer
Meer schapen tegen ‘vergrassing’ Drentse hei

Meer schapen tegen ‘vergrassing’ Drentse hei

26 juli 2017
De Drentse hei wordt steeds minder paars, maar met nog meer schapen en ook de inzet van machines willen de heidebeheerders de vergrassing, de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van de paarse hei, aanpakken.
Lees meer
Stichting Ruinen 1865 sponsort schaapskudde Ruinen

Stichting Ruinen 1865 sponsort schaapskudde Ruinen

28 juni 2017
De bouwplannen van de Ruiner Schaapskudde passen goed in de filosofie van de Stichting Ruinen 1865. Daarom is er positief op een verzoek van het bestuur van de Schaapskudde Ruinen gereageerd.
Lees meer
Nieuwe kooi bijna klaar

Nieuwe kooi bijna klaar

22 juni 2017
De bouw van de nieuwe kooi vordert goed. Deze week de deuren nog aanbrengen, waarmee de wanden klaar zijn.
Lees meer

ANBI

Bij de schaapskudde Ruinen hebben zowel de Stichting Vrienden van de Schaapkudde Ruinen als de exploitatiestichting – Stichting Het Drentse Heideschaap – een ANBI erkenning.

ANBI FC

Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen
Stichting Het Drentse Heideschaap

Contact gegevens

Adres: Benderse, Ruinen
(voorbij het bezoekerscentrum)
Routeplanner

E-mail: info@schaapskudderuinen.nl

Socialmedia