Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen

Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen
Contactgegevens : Postbus 14, 7963 ZG Ruinen.
Fiscaal nummer: 005738805
ING NL40 INGB 0003 4931 43
Bank: NL22 ABNA 0476 9739 96


Bestuurssamenstelling :
Voorzitter vacant
Secretaris ing. D.C.Fuller , Ruinen
Penningmeester J.Niezing, Ansen
Bestuurslid G.J. Grit, Dwingeloo
Bestuurslid J. Snoeken, Ruinen.
Bestuurslid J. Staal, Ruinen.


Doelstelling : De Stichting heeft tot doel de financiële ondersteuning van het werk van "Stichting Het Drentse Heideschaap" tot instandhouding van de Schaapskudde te Ruinen.

Beloningsbeleid :
De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Beleidsplan :
Om aan de doelstelling te voldoen, streeft de Stichting ernaar gelden te verzamelen en te beheren, zodanig dat voldoende baten worden gegenereerd om de "Stichting Het Drentse Heideschaap" te allen tijde van genoeg financiële middelen te voorzien om het voortbestaan van haar kudde te garanderen. De Stichting tracht dit te doen door het behouden en werven van donateurs (de zg. Vrienden van de schaapskudde Ruinen) en het verkrijgen van erfstellingen, legaten en schenkingen.

Jaarlijkse activiteiten :
Om de betrokkenheid van haar donateurs te stimuleren, zal de Stichting jaarlijks rond de Kerstdagen deze een kaart zenden met daarop een afbeelding betreffende de schaapskudde en een gedicht in de Drentse taal . Deze kaart zal worden vergezeld van een kort verslag van het reilen en zeilen van de kudde in het afgelopen jaar en een vooruitblik op het nieuwe jaar. Verder zal de Stichting aanwezig zijn met voorlichtingsmateriaal en trachten donateurs te werven bij speciale activiteiten de Ruiner Schaapskudde betreffende zoals Lammetjesdag en Schaapscheerdersfeest.

Financiële verantwoording :
Het is de Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen de afgelopen 30 jaar gelukt de tekorten van de "Stichting Het Drentse Heideschaap", exploitant van de kudde Drentse Heideschapen op de heide bij Ruinen aan te vullen. Ontvangen donaties van de vrienden van de Stichting dekken grotendeels dit tekort.

Per 1 januari 2014 is het mogelijk een periodieke gift fiscaal aftrekbaar te maken. Hiervoor moet eerst een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt, die via onze Stichting verkrijgbaar is. Een notariele akte is niet nodig. De looptijd van de gift moet minimaal 5 jaar zijn.


Nieuws

Open huis tijdens Monumentendag

Open huis tijdens Monumentendag

07 september 2017
Op zaterdag 9 september doen wij mee met de Monumentendag 2017. Wij houden ‘Open huis’ van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Lees meer
Cheque van TVM Foundation

Cheque van TVM Foundation

30 augustus 2017
Het realiseren van de bouw is mede mogelijk gemaakt door giften vanuit het bedrijfsleven.
Lees meer
Meer schapen tegen ‘vergrassing’ Drentse hei

Meer schapen tegen ‘vergrassing’ Drentse hei

26 juli 2017
De Drentse hei wordt steeds minder paars, maar met nog meer schapen en ook de inzet van machines willen de heidebeheerders de vergrassing, de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van de paarse hei, aanpakken.
Lees meer
Stichting Ruinen 1865 sponsort schaapskudde Ruinen

Stichting Ruinen 1865 sponsort schaapskudde Ruinen

28 juni 2017
De bouwplannen van de Ruiner Schaapskudde passen goed in de filosofie van de Stichting Ruinen 1865. Daarom is er positief op een verzoek van het bestuur van de Schaapskudde Ruinen gereageerd.
Lees meer
Nieuwe kooi bijna klaar

Nieuwe kooi bijna klaar

22 juni 2017
De bouw van de nieuwe kooi vordert goed. Deze week de deuren nog aanbrengen, waarmee de wanden klaar zijn.
Lees meer

ANBI

Bij de schaapskudde Ruinen hebben zowel de Stichting Vrienden van de Schaapkudde Ruinen als de exploitatiestichting – Stichting Het Drentse Heideschaap – een ANBI erkenning.

ANBI FC

Stichting Vrienden van de Schaapskudde Ruinen
Stichting Het Drentse Heideschaap

Contact gegevens

Adres: Benderse, Ruinen
(voorbij het bezoekerscentrum)
Routeplanner

E-mail: info@schaapskudderuinen.nl

Socialmedia